Vakgebied

Brinke Advies is gespecialiseerd in de volgende vakgebieden:

  • Bodemsanering (crow 400)
  • Grond-, Weg-, Waterbouw (GWW)
  • Riolering
  • Sloop-en Renovatiewerken
  • Amovatie en Recycling
  • Asbest en Milieu
  • Werken in de verontreinigde grond(water) baggerspecie
  • B & U Bouw