R-DLP (Registered Deskundig Leiding-gevende Projecten)

Onze R-DLP-ers beschikken over het R-DLP certificaat. Dat houd in dat wij als R-DLP-er beschikken over praktische basiskennis om op een verantwoorde manier om te gaan met de mogelijke blootstellingsrisico’s als gevolg van werkzaamheden in bodem of baggerspecie, om hierop te sturen en om effectief luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren.

Hij bezit een certificaat waarmee wordt aangetoond dat het door CROW  afgenomen examen met positief resultaat is afgerond;. Dit resultaat is tevens herleidbaar in een door CROW beheerd register Wij zijn te vinden onder  De toets- en eindtermen van het examen zijn beschreven in het procesdeel.