MVK (Middelbaar VeiligheidsKundige)

Onze MVK-ers beschikken over het MVK diploma, en zijn geregistreerd als R-DLP-er, en hebben meer 2 jaar aantoonbare ervaring met het begeleiden van projecten met bodemverontreiniging en/of werkzaamheden in verontreinigde grond/waterbodem en/of gelijkwaardig qua kennis middels minimaal 5 jaar relevante ervaring in het werken met verontreinigde grond/water- bodem of baggerspecie.